Jurysdykcja krajowa przemienna a ważność pod względem formy oświadczenia o odrzuceniu albo przyjęciu spadku na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.

Autor

  • Piotr Machnij Sąd Rejonowy w Elblągu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.13

Słowa kluczowe:

jurysdykcja przemienna, forma oświadczenia, przyjęcie albo odrzucenie spadku

Abstrakt

Glosowane orzeczenie wiąże się ze sporem dotyczącym tego, czy dla ważności oświadczenia o odrzuceniu albo przyjęciu spadku jest wymagane jedynie zachowanie wymogów co do formy przewidzianych w państwie miejsca zwykłego pobytu osoby składającej takie oświadczenie czy też konieczne jest dochowanie niektórych wymogów co do formy, które wynikają z prawa sądu spadku. Zagadnienie to powstało w związku z utrwalonym stanowiskiem doktryny niemieckiej, wykluczającym z zakresu formy oświadczenia kwestię adresata. Mimo że przedstawione przez sąd odsyłający pytanie prawne dotyczy problematyki formy oświadczenia na tle prawa krajowego jednego z państw członkowskich, to już udzielona przez TS odpowiedź na nie ma charakter uniwersalny i wprowadza jednolitą wykładnię art. 13 w zw. z art. 28 lit. b) rozporządzenia 650/2012.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czubik P., Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza, KPN 2016, nr 2.

Czubik P., Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia Nr 650/2012 – zagadnienia wybrane, „Rejent” 2017, nr 2.

Czubik P., Szõcs T., Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego, „Rejent” 2018, nr 12.

Dubowski R., Mazurkiewicz J. [w:] Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2018.

Le droit européen des successions, eds. P. Wautelet, A. Bonomi, P. Wautelet, Bruksela 2016.

Margoński M. [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 4B, Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2018.

Pazdan J., Forma oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku według rozporządzenia spadkowego UE z 2012 r. [w:] Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, red. J.W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko, Warszawa–Poznań 2016.

Pazdan J., Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w prawie prywatnym międzynarodowym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2005 r. (IV CK 20/05), PPPM 2008, t. 3.

Pazdan J., Przyjęcie i odrzucenie spadku według rozporządzenia spadkowego UE z 2012 r. (z wyłączeniem problematyki formy). Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Jagielska, M. Pazdan, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017.

Pazdan M., Aspekty kolizyjnoprawne odpowiedzialności za długi spadku, „Rejent” 2017, nr 9.

Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018.

Rzewuski M., Transmisja spadku, Warszawa 2016.

Turłukowski J. [w:] Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2018.

Zanobetti A. [w:] A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H.-P. Mansel, The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge 2016.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-15

Jak cytować

Machnij, P. (2023). Jurysdykcja krajowa przemienna a ważność pod względem formy oświadczenia o odrzuceniu albo przyjęciu spadku na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), 218–225. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.13