Rada naukowa

prof. Silvia Allegrezza, Uniwersytet w Luksemburgu, Luksemburg

prof. Jurij Boszycki, Uniwersytet Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Ukraina

prof. Robert Esser, Uniwersytet w Pasawie, Niemcy 

prof. Catherine Grynfogel, Uniwersytet Tuluza I – Capitole, Francja

prof. Karel Klima, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

prof. Edward Lee, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, USA

prof. Heinz-Peter Mansel, Uniwersytet w Kolonii, Niemcy

prof. Philippe Nelidoff, Uniwersytet Tuluza I - Capitole, Francja

prof. Petro Steciuk, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina

dr Wojciech Świda, Uniwersytet Państwowy Tres de Febrero w Buenos Aires, Argentyna

prof. Richard Warner, Chicago-Kent College of Law, USA

prof. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański, Polska