Niecelowość wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Autor

  • Jarosław Świeczkowski Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.12

Słowa kluczowe:

prawo cywilne, postępowanie cywilne, postępowanie egzekucyjne, koszty komornicze

Abstrakt

Pogląd SN, jakoby art. 30 u.k.k. nie stanowił podstawy pobrania przez komornika sądowego opłaty egzekucyjnej od wierzyciela w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c. ze względu na złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości dłużnika, nie zasługuje na akceptację. Przyjęcie przez SN, że umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c. nie wymaga podjęcia przez komornika czynności, które można zakwalifikować jako działania składające się na „przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego”, jest oparte na błędnym założeniu, że wierzyciel już we wniosku o wszczęcie egzekucji wskaże, że prawomocnym postanowieniem sądu została ogłoszona upadłość dłużnika. Tymczasem taka informacja nie jest przekazywana komornikowi przez wierzyciela, uzyskuje ją komornik na różnych etapach prowadzonego już postępowania egzekucyjnego. Gdyby nawet przyjąć, że informacja o upadłości dłużnika została zawarta we wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji, to również komornik powinien pobrać od wierzyciela opłatę egzekucyjną na podstawie art. 30 u.k.k., bowiem ocena niecelowości wszczęcia postępowania egzekucyjnego w każdym przypadku jest przeprowadzana według stanu z chwili jego zainicjowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Fronczek R., Grajdura W., Uliasz M., Komentarz do ustawy o kosztach komorniczych [w:] Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz, red. M. Świeczkowska-Wójcikowska, J. Świeczkowski, Warszawa 2020.

Jagieła J., Opłaty komornicze i zakres ich miarkowania w świetle ustawy o kosztach komorniczych [w:] Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych, red. A. Marciniak, Sopot 2018.

Korzan K., Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986.

Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

Mądrzak H., Czynności egzekucyjne (analiza pojęcia) [w:] Komornicy jako organy egzekucyjne w nowych warunkach ustrojowych (poszukiwanie optymalnych rozwiązań), red. K. Korzan, seria: Zagadnienia Egzekucji Sądowej w Polsce, nr 3 (wyd. spec.), Sopot 1994.

Wengerek E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-15

Jak cytować

Świeczkowski, J. (2023). Niecelowość wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), 210–217. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.12