Aktualności z działalności Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Autor

  • Kinga Konieczna Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.04

Słowa kluczowe:

Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego, prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe postępowanie w sprawach cywilnych i handlowych

Abstrakt

Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego (HKPPM) stanowi obecnie główne światowe forum dla działań na rzecz unifikacji prawa prywatnego międzynarodowego. Konsekwencje postępującej globalizacji silnie przejawiają się nie tylko w obszarze międzynarodowych transakcji handlowych, lecz także w sprawach dotyczących nieprofesjonalnych uczestników obrotu, których życie oraz relacje rodzinne coraz częściej nie zamykają się w granicach jednego państwa. Obchody 125. rocznicy działalności HKPPM stały się okolicznością skłaniającą do refleksji zarówno nad bogatym dorobkiem legislacyjnym konferencji, jak i nad przyszłością prawa prywatnego międzynarodowego oraz najistotniejszymi wyzwaniami w tej dziedzinie w perspektywie najbliższych lat. Artykuł zwięźle prezentuje aktualne kierunki działalności HKPPM oraz jej struktury organizacyjne, które pełnią fundamentalną rolę dla sprawnego realizowania założonych celów. Ich analiza prowadzi do obserwacji, że HKPPM nie pozostaje obojętna na zmiany zachodzące w świecie, płynnie i postępowo wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności. Przeważająca większość instrumentów prawnych przyjętych na przestrzeni 125-letniej działalności konferencji przetrwała próbę czasu, a dbałość o jednolite oraz prawidłowe wykorzystywanie przyjętych aktów prawnych znajduje odzwierciedlenie w powszechnym ich wykorzystywaniu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bernasconi Ch., Foreword I [w:] The Elgar Companion to the Hague Conference on Private International Law, red. T. John, R. Gulati, B. Koehler Chelentham, UK / Northampton, MA, USA, 2020.

Bloom J., The Court Juristiction and Proceedings Transfer Act and the Hague Conference’s Judgments and Jurisdiction Projects, „Osgoode Hall Law Journal”, vol. 55, iss. 1, s.257–304.

Bonomi A., Mariottini Ch. M., A game changer in international litigation? Roadmap to the 2019 Hague Judgments Convention, „Yearbook of Private International Law” 2018/2019, vol. 20.

Brydie-Watson W., The three sisters of private international law: an increasingly cooperative family rather than sibling rivals [w:] The Elgar Companion to the Hague Conference on Private International Law, red. T. John., R. Gulati, B. Koehler, Chelentham, UK / Northampton, MA, USA, 2020.

Harding M., The Harmonisation of Private International Law in Europe: Taking the Character out of Family Law?, „Journal of Private International Law” 2011, vol. 7 no 1.

Jueptner E., The Hague Jurisdiction Project – what options for The Hague Conference? „Journal of Private International Law” 2020, vol. 16, no. 2.

Reisman D.A.A., Breaking-Bad: Fail-Safes to the Hague Judgments Convention, ,,The Georgetown Law Journal” 2021, vol. 109:879.

Schulz A., The 2005 Hague Convention on Choice of Court Clauses, ,,Journal of International & Comparative Law” 2006, vol. 12, issue 2.

Tereszkiewicz P., Zasady dotyczące wyboru prawa właściwego dla międzynarodowych umów handlowych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2016, t. 25, z. 4.

Von Hein J., The role of HCCH in shaping private international law [w:] The Elgar Companion to the Hague Conference on Private International Law, red. T. John, R. Gulati, B. Koehler Chelentham, UK / Northampton, MA, USA, 2020.

Von Mehren A.T., Recognition and enforcement of foreign judgments – a new approach for the Hague Conference?, ,,Law and Contemporary Problems” 1994, no 57, vol. 3.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-15

Jak cytować

Konieczna, K. (2022). Aktualności z działalności Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), 67–77. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.04