Prawo żądania ujawnienia danych osobowych podmiotu naruszającego dobra osobiste w Internecie jako element prawa do sądu

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2020 r., III CZP 78/19

Autor

  • Agnieszka Gajda Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.13

Słowa kluczowe:

ochrona dóbr osobistych w Internecie, prawo do sądu, uchylenie tajemnicy telekomunikacyjnej

Abstrakt

Glosa odnosi się do uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2020 r., III CZP 78/19, która w istotny sposób wpływa na rozumienie prawa do sądu realizowanego jako prawo do prawidłowo ukształtowanej procedury sądowej. Od tej pory podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną, nie może odmówić przedstawienia danych osobowych abonenta tej usługi w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, jeżeli treści udostępniane za pośrednictwem Internetu mogą stanowić podstawę tego naruszenia. Jednak dotyczy to wyłącznie informacji pozwalających zweryfikować twierdzenie, że czynu naruszającego dobra osobiste dopuścił się pozwany w sprawie, i tylko wtedy, gdy jest to jedyny sposób udowodnienia tych faktów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czeszejko-Sochacki Z., “Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Ogólna charakterystyka)” [in:] Państwo i Prawo 1997, vol. 11–12.

Góra-Błaszczykowska A., “‘Rzetelne postępowanie przed sądem’ według Trybunału Konstytucyjnego (na podstawie wybranych orzeczeń)” [in:] Ius et remedium. Księga jubileuszowa Profesora Mieczysława Sawczuka, eds A. Jakubecki, J.A. Strzępka, Warszawa 2010.

Grzegorczyk P., Weitz K., “Komentarz do art. 45” [in:] Konstytucja. Komentarz, eds M. Safjan, L. Bosek, vol. I, Warszawa 2016.

Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, Warszawa 2010.

Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Zakamycze 2002.

Krasuski A., “Komentarz do art. 159” [in:] Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, LEX/el.

Kubiak A., Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Łódź 2006.

Młynarska-Sobaczewska A., Wolności i prawa człowieka i obywatela [in: ] Polskie prawo konstytucyjne, ed. D. Górecki, Warszawa 2009.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Stanowisko RPO dla SN: dostawca internetu może ujawniać dane abonenta na potrzeby procesu o ochronę dóbr osobistych z dnia 4 sierpnia 2020 r., www.rpo.gov.pl (accessed: 31.08.2020).

Sobczak J., “Przepisy płacowe sędziów sądów powszechnych a wzorce konstytucyjne” [in:] Państwo i Prawo 2008, vol. 11.

Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, ed. D. Dudek, Warszawa 2009.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-11

Jak cytować

Gajda, A. . (2020). Prawo żądania ujawnienia danych osobowych podmiotu naruszającego dobra osobiste w Internecie jako element prawa do sądu: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2020 r., III CZP 78/19. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 170–177. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.13