Dysfunkcjonalność Krajowej Rady Sądownictwa w polskim systemie ustrojowym po zmia- nach ustawowych

Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20

Autor

  • Krzysztof Grajewski Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.12

Słowa kluczowe:

Krajowa Rada Sądownictwa, niezależność sądów, niezawisłość sędziów

Abstrakt

Tematyka glosy jest związana z uchwałą trzech izb Sądu Najwyższego, poświęconą najistotniejszym problemom ustrojowym trzeciej władzy w Polsce w kontekście przeprowadzanych od kilku lat przez ustawodawcę antykonstytucyjnych zmian w przepisach dotyczących sądownictwa. Analizowanym tematem jest problematyka Krajowej Rady Sądownictwa, która zgodnie z Konstytucją, ma być organem stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Autor glosy zdecydowanie aprobuje pogląd Sądu Najwyższego, który dowodzi, że dokonane w ostatnich latach zmiany ustawowe dotyczące trzeciej władzy, w tym zmiany sposobu wyłaniania tzw. sędziowskiej części KRS, są wprost niezgodne z Konstytucją i pozbawiają środowisko sędziowskie wpływu na nominacje w obrębie sądownictwa. Ta sytuacja de facto oznacza nielegalność działania organu, którego skład został ukształtowany wbrew przepisom Konstytucji, co skutkuje systemową wadliwością procedury nominacji sędziowskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bożek M.,“Sądy i prokuratura”[in:] Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, ed. R.M. Małajny, Warsaw 2013.

Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, ed. J. Gudowski, Warsaw 2009.

Garlicki L., uwagi 2 i 5 do art. 186 [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. 13, Warsaw 2005.

Glejt-Uziębło P., Uziębło P., “Rada Główna Władzy Sądowniczej w Hiszpanii” [in:] Rady sądownic- twa w wybranych krajach europejskich, eds R. Balicki, S. Grabowska, M. Jabłoński, Przegląd Prawa i Administracji, vol. 119.

Grajewski K., “Krajowa Rada Sądownictwa w świetle przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. – zagadnienia podstawowe”, Krajowa Rada Sądownictwa 2018, no. 1.

Grajewski K., “Rada do spraw sądownictwa czy rada do spraw kontroli sądownictwa? Uwagi na tle projektów konstytucji Prawa i Sprawiedliwości” [in:] Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, eds A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M.M. Wiszowaty, Gdańsk 2020.

Łazarska A., Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym, Warsaw 2018.

Mazur D., “Sędziowie pod specjalnym nadzorem, czyli ‘wielka reforma’ wymiaru sprawiedliwości” [in:] Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, eds Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Żurek, Warsaw 2019.

Mikuli P., “Krajowa Rada Sądownictwa – zakres regulacji konstytucyjnej i ustawowej a potencjał kompetencyjny organu” [in:] Minikomentarz dla maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, ed. M. Zubik, Warsaw 2017.

Patyra S., “Krajowa Rada Sądownictwa w Polsce” [in:] Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, eds R. Balicki, S. Grabowska, M. Jabłoński, “Przegląd Prawa i Administracji”, vol. 119.

Patyra S., Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2002 (accessed: 2020.08.20).

Rakowska-Trela A., “Krajowa Rada Sądownictwa po wejściu w życie nowelizacji z 8.12.2017 r. – organ nadal konstytucyjny czy pozakonstytucyjny?”[in:] Konstytucja. Praworządność. Władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, eds Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kre- mer, G. Ott, W. Żurek, Warsaw 2019.

Wyrzykowski M., “‘Wrogie przejęcie’ porządku konstytucyjnego”, http://konstytucyjny.pl/wrogie-przejecie-porzadku-konstytucyjnego-miroslaw-wyrzykowski/(accessed: 2020.08.19).

Pobrania

Opublikowane

2020-12-11

Jak cytować

Grajewski, K. . (2020). Dysfunkcjonalność Krajowej Rady Sądownictwa w polskim systemie ustrojowym po zmia- nach ustawowych: Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 161–169. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.12