Odpowiedzialność majątkowa rumuńskich sędziów

Autor

  • Mihaela Simion “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.07

Słowa kluczowe:

szkoda, błąd sądowy, odpowiedzialność, sędziowie, regres

Abstrakt

Artykuł został poświęcony analizie odpowiedzialności materialnej i cywilnej sędziów, odnosząc się w ograniczonym zakresie również do kwestii odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów. Autorka dokonała przeglądu aktów tworzących ramy regulacyjne tych instytucji, zwracając uwagę na niedawne zmiany dotyczące mechanizmu odpowiedzialności majątkowej sędziów wprowadzone na mocy przepisów ustawy o statusie sędziów i prokuratorów. Dokładnej analizie poddane zostały niektóre aspekty dotyczące wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej sędziego w przypadku błędu sądowego, przesłanek dopuszczalności takiego postępowania, wszczęcia postępowania przeciwko państwu rumuńskiemu o stwierdzenie błędu sądowego, a także roszczeń regresowych państwa wobec sędziego podejrzanego o popełnienie takiego błędu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barbu B., Barbu S.G., “The Constitutional Dimension of the Liability of Magistrates – Short Consi- derations” [in:] Liability in the Constitutional Law, C.H. Beck Publishing House, Bucharest 2007.

Bodnar A., “Civil liability of magistrates in the context of the new legislative proposals”, p. 2, www.juridice.ro/549626/rapunderea-civila-a-magistratilor-in-contextul-noilor-propuneri-legislative.html (accessed: 2020.05.25).

Deleanu I., Constitutional Institutions and Procedures – in Roman law and in Comparative Law, C.H. Beck Publishing House, Bucharest 2006.

Muraru I., Tănăsescu E.S., Romanian Constitution. Comment by articles, C.H. Beck Publishing House, Bucharest 2008.

Popa I., Laws of Justice. Amendments, Necessity, Boycott, Universul Juridic Publishing House, Bu- charest 2019.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-11

Jak cytować

Simion, M. . (2020). Odpowiedzialność majątkowa rumuńskich sędziów. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 106–118. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.07