Sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kompetencja sporna w rumuńskim systemie prawnym

Autor

  • Mircea Criste West University of Timișoara

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.04

Słowa kluczowe:

kontrola sądowa, sądy konstytucyjne, sędzia a quo, wyjątek niekonstytucyjności, polityczna kontrola konstytucyjności

Abstrakt

Ewolucja kontroli konstytucyjności prawa, zwłaszcza w Europie w ostatnim ćwierćwieczu XX w., spowodowała wzrost roli i udziału sędziego sądu powszechnego w zakresie spraw co do zasady zastrzeżonych do właściwości sędziego konstytucyjnego. Zaangażowanie rumuńskiego sędziego a quo przedstawia podwójną symetrię, gdyż zjawisko to występowało na początku i pod koniec XX w., a jednocześnie u zarania narodzin nowej Rumunii w 1918 r., kiedy doszło do powstania Wielkiej Unii, oraz pod koniec 1989 r., kiedy miejsce miało zerwanie Rumunii z totalitarnym systemem komunistycznym.

Prawo rumuńskie, a w szczególności prawo konstytucyjne, w ciągu ostatnich 150 lat znajdowało się pod silnym wpływem prawa francuskiego i częściowo prawa belgijskiego, jednakże wprowadzenie w Rumunii kontroli konstytucyjności prawa wykazuje silne podobieństwo do tego, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych na początku XIX w.

Po rewolucji grudniowej w 1989 r. rozważano wprowadzenie w Rumunii sądowej kontroli konstytucyjności prawa inspirowanej wzorcami zachodnimi. Kontrola ta była postrzegana jako gwarancja demokracji i z tego powodu wydawała się wręcz koniecznością. Kompetencje rumuńskiego Sądu Konstytucyjnego podzielić można na uprawnienia o typowo sądowym charakterze oraz uprawnienia o charakterze politycznym. Sędziowie sądów powszechnych są zobowiązani pomagać Sądowi Konstytucyjnemu w dokonywaniu kontroli konstytucyjności prawa oraz rozstrzyganiu o niezgodności badanych norm z konstytucją. Jednak w ostatnich latach byliśmy świadkami odrodzenia się aktywizmu sędziów sądów powszechnych w sposób pośredni kwestionujących monopol Sądu Konstytucyjnego w zakresie kontroli konstytucyjności prawa. W obliczu niezbyt zachęcającej perspektywy prawdziwego capitis deminutio, rumuński Sąd Konstytucyjny wykorzystuje każdą okazję, aby podkreślić, że Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości nie ma konstytucyjnych kompetencji do tworzenia, zmieniania lub uchylania przepisów ustawowych jak również dokonywania kontroli ich zgodności z Konstytucją.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

M. Criste, “Constitutional Review in Romania – a Struggle Between Monologue and Dialogue” [in:] Constitutional Courts and Ordinary Courts: Cooperation or Conflict?, eds R. Arnold, H. Roth, International Conference Regensburg, 16–17 October 2015, Regensburg, Universitaetsver- lag 2017.

M. Criste, “Un contrôle juridictionnel des lois en Roumanie?” [in:] Revue française de Droit Constitutionnel 1992, no. 9, pp. 179 et seq.

J.L. Debré, “Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité” http://www.conse- il-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/discours_interventions/2008/ pdt_debre_afdc_ 06062008.pdf (accessed 2020.08.01).

G. Jèze, “Pouvoir et devoir des tribunaux en général et des tribunaux roumains en particulier de vérifier la constitutionnalité des lois à l’occasion des procès portés devant eux” [in:] Revue de Droit Public 1912, pp. 138–139.

G. Martinico, “Multiple loyalties and dual preliminarity: The pains of being a judge in a multilevel legal order” [in:] International Journal of Constitutional Law 2010, vol. 10, no. 3, pp. 871–896.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-11

Jak cytować

Criste, M. . (2020). Sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kompetencja sporna w rumuńskim systemie prawnym. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 56–68. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.04