„Niezależność” sądownictwa na Białorusi: teoria i praktyka

Autor

  • Alexander Vashkevich European Humanities University

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.03

Słowa kluczowe:

sąd konstytucyjny, sądy powszechne, niezawisłość sędziów, system sądownictwa, prezydent

Abstrakt

Celem artykułu jest ustalenie przyczyn całkowitej zależności białoruskiego wymiaru sprawiedliwości od władzy wykonawczej, jak również wskazanie mechanizmów prawnych, którymi posłużyła się władza wykonawcza, aby uzależnić od siebie sądy. Wprowadzenie prezydenckiej formy rządów i autorytarnego reżimu politycznego zagwarantowało prezydentowi Białorusi kluczowy wpływ na wymiar sprawiedliwości poprzez procedury wyboru, powoływania, ponownego mianowania i odwoływania sędziów, jak również ustalania ich wynagrodzeń i pakietów socjalnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

“Belarus – Human Rights NGOs call on torture and arbitrary arrests of peaceful protesters to stop,” 24 August 2020, Press Release, https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/belarus/belarus-human-rights-ngos-call-on-torture-and-arbitrary-arrests-of (accessed: 2020.09.20).

Fedotov O., Commentary to the reform of the judicial system of Belarus of 2014, art 3.

Graver H.P., “Why Adolf Hitler Spared the Judges: Judicial Opposition Against the Nazi State”, German Law Journal 2018, no. 4.

Ioffe O.S., Soviet Law and Soviet Reality, Kluwer Academic Publishers 1985, p. 1, p. 5.

Kramnik A., Course of the Administrative Law of the Republic of Belarus, 2nd ed., Minsk 2006. Petrash A., “The court system in action”, Justice in Belarus 2005, no. 8.

Report on the independence of the judicial system. Part I: The independence of judges. Adopted by the Venice Commission at its 82nd Plenary Session (Venice, 12–13 March 2010), p. 9, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)004-e (accessed: 2020.09.20).

“Transparency of reform”, https://nmnby.eu/news/analytics/5651.html (accessed: 2020.09.20).

“UN human rights experts: Belarus must stop torturing protesters and prevent en- forced disappearances”, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26199&LangID=E (accessed: 2020.09.20).

Vashkevich A., “Judicial Independence in the Republic of Belarus” [in:] Judicial Independence in Transition. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht), ed. A. Seibert- Fohr, vol. 233, Springer, Berlin, Heidelberg 2012.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-11

Jak cytować

Vashkevich, A. . (2020). „Niezależność” sądownictwa na Białorusi: teoria i praktyka. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 41–55. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.03