Sądownictwo konstytucyjne a kryzys związany z koronawirusem: niektóre aspekty w świetle doświadczeń niemieckich

Autor

  • Rainer Arnold University of Regensburg

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.02

Słowa kluczowe:

ograniczenia praw podstawowych, wymogi praworządności, rozporządzenie, skarga konstytucyjna, Federalny Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, procedura wstępna, pomocniczość skargi konstytucyjnej

Abstrakt

Walka z kryzysem spowodowanym Covid-19 jest prowadzona w Niemczech na podstawie federalnej ustawy o ochronie przed chorobami zakaźnymi. Wprowadzone środki doprowadziły do licznych ograniczeń, zwłaszcza w zakresie praw podstawowych, niemniej jednak wymogi praworządności były przestrzegane. Ograniczenia praw podstawowych wprowadzane były zgodnie z przepisami Ustawy Zasadniczej, a jurysdykcja Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w pełni zachowana. Ostateczne słowo w sprawie zgodności ograniczeń z Ustawą Zasadniczą miał Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z niemieckim systemem federalnym, ograniczenia wynikające z ustawy federalnej są realizowane przez władze wykonawcze krajów związkowych Federacji, głównie w drodze rozporządzeń. Są to wykonawcze akty normatywne kontrolowane przez Naczelny Sąd Administracyjny kraju związkowego, zgodnie z § 47 kodeksu sądownictwa administracyjnego, a w przypadku gdyby okazało się to bezskuteczne, przez Federalny Trybunał Konstytucyjny w drodze skargi konstytucyjnej, co do zasady w postępowaniu przygotowawczym. Niemniej jednak, szereg takich procedur zakończył się niepowodzeniem ze względu na pomocniczość skargi konstytucyjnej. Analiza orzecznictwa wskazuje też na wyraźną tendencję do uznawania większości środków za zgodne z Konstytucją.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Lechner H., Zuck R., BVerfGG, 7th ed., C.H. Beck 2015.

Maunz T., Dürig G., Korioth St., GG, Art. 142 Rn. (par.) 13–15.

Maunz T., Dürig G., Mehde V., 90th Suppl., Febr. 2020, GG, Art. 28 Rn.

Schlaich K., Korioth St., Das Bundesverfassungsgericht, 11th ed., C.H. Beck 2018, Rn. (par.) 349. Sodan H. [in:] eadem, Grundgesetz, Art. 142 Rn.

Würtenberger T., Heckmann D., Verwaltungsprozessrecht, 4th ed., C.H. Beck, 2018, par. 507.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-11

Jak cytować

Arnold, R. . (2020). Sądownictwo konstytucyjne a kryzys związany z koronawirusem: niektóre aspekty w świetle doświadczeń niemieckich. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 28–40. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.02