O trzeciej władzy: traktując niezależność sądownictwa poważnie

Autor

  • Alexander Bröstl Šafárik-University Košice

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.01

Słowa kluczowe:

niezależność sądownictwa, skorumpowani sędziowie, reforma wymiaru sprawiedliwości, nowe środki prawne

Abstrakt

Artykuł poświęcony został problematyce niezależności sądownictwa. Autor przedstawia to zagadnienie z perspektywy historycznej (podporządkowanie sądownictwa woli królewskiej w XVII wieku w Anglii, przywołanie poglądów dwóch rywalizujących sędziów Francisa Bacona i Edwarda Coke’a), jak również dokonuje analizy gwarancji niezależnego sądownictwa w byłej Czechosłowacji i we współczesnej Słowacji. Artykuł dotyczy także reformy sądownictwa, która ma zostać wprowadzona do słowackiego porządku prawnego w 2021 r. w celu przywrócenia wiarygodności wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratury). Autor przedstawia proponowane w ramach reformy środki prawne (badania bezpieczeństwa, nowe oświadczenia majątkowe, przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości popełniane przez sędziów). Nowe zmiany w konstytucji dotyczą sposobu wyboru kandydatów na sędziów Sądu Konstytucyjnego w Radzie Krajowej oraz powołania Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Alexy R., Constitutional Rights and Constitutional Review, www.pravvniedu.rs/conference/2014.10.24%Fundamental%20Rights/Alexy.pdf (accessed: 2020.08.01).

Bacon F., Of Judicature LVI. The Essays or Counsels, Civil and Moral, www.authorama.com/essays-of-francis-bacon-56html (accessed: 2020.08.01).

Barak A., Judicial Discretion, New Haven 1989.

Borkin J., The Corrupt Judge. An Inquiry into Bribery and Other High Crimes and Misdemeanours in the Federal Courts, New York 1962.

Bröstl A., “At the Crossroads on the Way to an Independent Slovak Judiciary” [in:] Systems of Justice in Transition – Central European Experience since 1989, eds J. Přibáň, P. Roberts, J. Young, Hampshire 2003.

Bröstl A., “O ústavnosti ústavných zákonov” [in:] Metamorfózy práva ve střední Evropě. Zborník z mezinárodní konference ve Znojmě 2008 (Metamorphoses of the Law in Central Europe. Collection of Papers from an International Conference in Znojmo 2008) eds H. Jermanová, Z. Masopust, Praha–Plzeň 2008.

Coke E., https://oll.libertyfund.org/pages/coke-sir-edward-1552-1634 (accessed: 2020.08.01). Dworkin R., “The Judge’s New Role: Should Personal Convictions Count?” [in:] International Journal of Criminal Justice 2003, vol. 4.

Essays of Michel de Montaigne, ed. W.C. Hazlitt, trans. Charles Cotton, London 1877.

Hamilton J., Madison, J., Jay J., The Federalist American State Paper, Chicago 1955.

Hesse K., Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 20. Auflage, Heidelberg 1999.

Kühn Z., “Ideologie aplikace práva v době reálného socializmu (The Ideology of Application of Law in the Era of Real Socialism)” [in:] M. Bobek, P. Molek, V. Šimíček, Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví (Communist Law in Czechoslovakia. Chapters from the History of Lawlessness), Brno 2009.

Limbach J., Im Namen des Volkes. Macht und Verantwortung der Richter, Stuttgart 1999. Montesquieu Ch., Ouevres completes, Paris 1875.

Müller-Graff P.C., “Zur Geschichte der Formel ‘Im Namen des Volkes’”, Zeitschrift für Zivilprozessrecht 1975.

Rohárik P., “Ústavné garancie nezávislosti súdnej moci”, 5 Justin 1999, no. 2.

Roznai Y., Unconstitutional Constitutional Amendments. The Limits of Amendment Power, Oxford 2017.

Sharan P., Comparative Government and Politics New Delhi 1976.

Thoma R., “Die juristische Bedeutung der grundrechtlichen Sätze der deutschen Reichsverfassung im allgemeinen” [in:] Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung. Bd. 1, ed. H.C. Nipperdey, Berlin 1929.

Ulč O., The Judge of a Communist State, Ohio 1972.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-11

Jak cytować

Bröstl, A. (2020). O trzeciej władzy: traktując niezależność sądownictwa poważnie. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 13–27. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.01