Los tributos locales en España

Autor

  • Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario Pedro José Carrasco Parrilla Universidad de Castilla-La Mancha

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.08

Słowa kluczowe:

podatki komunalne, finanse lokalne, zarządzanie podatkami komunalnymi, władza ustawodawcza, władza regulacyjna, podatki obowiązkowe, podatki fakultatywne

Abstrakt

"Podatki lokalne w Hiszpanii"

Celem artykułu jest przedstawienie podatków lokalnych w Hiszpanii w czasie, gdy sytuacja finansowa i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego powinny stać się przedmiotem dokładnej analizy. Pod koniec lipca 2017 r. komisja ekspertów powołana do dokonania przeglądu lokalnego systemu finansowania przedstawiła raport, w którym zawarto analizę propozycji reformy systemu finansowania na poziomie lokalnym. W procesie decentralizacji, który miał miejsce po wejściu w życie obecnej Konstytucji w 1978 r., pozycja władz lokalnych została wyraźnie zdegradowana. Jeżeli proponowane reformy ujrzą światło dzienne, w pełni zostanie zagwarantowana i lepiej będzie przestrzegana zasada wystarczalności finansowej, jak równieżwdrożony zostanie lepszy podział zasobów zgodnie z zasadami autonomii, wydajności, sprawiedliwości i współodpowiedzialności fiskalnej. W oczekiwaniu na to autor przedstawia różnego rodzaju podatki obecnie występujące na poziomie lokalnym w Hiszpanii.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Carrasco Parrilla P.J., Impuesto sobre aprovechamientos privados de cotos de caza y pesca, en P.J. Carrasco Parrilla (Dir.), Derecho tributario local y procedimientos tributarios, Barcelona 2019.

Carrasco Parrilla P.J., Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en P.J. Carrasco Parrilla (Dir.), Derecho tributario local y procedimientos tributarios, Barcelona 2019.

Chico De La Cámara P., Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en P. Chico De La Cámara, J. Galán Ruiz (Dirs.), Los tributos locales y el régimen fiscal de los ayuntamientos, Pamplona 2014.

Fernández Marín F., Estudio jurisprudencial de las contribuciones especiales, Almería 1999. Fernández Marín F., Las contribuciones especiales, en AA.VV., Derecho Tributario Local, Barcelona 2008.

Fernández Pavés M.J., Las tasas y los precios públicos, en AA.VV., Derecho Tributario Local, Barcelona 2008.

Fernández Pavés M.J., ¿En qué situación está el impuesto de “plusvalía”? La posibilidad de inaplicación y obtención de devoluciones, Valencia 2018.

Fornieles Gil A., Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en P.J. Carrasco Parrilla (Dir.), Derecho tributario local y procedimientos tributarios, Barcelona 2019.

Galán Ruiz J., La futura reforma de las haciendas locales: El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en Revista Tributos Locales, Monografía no4, Hacia una futura reforma de los tributos locales, Madrid 2018.

Manzano Silva E., Regulación actual y perspectivas de reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en Revista Tributos Locales, Monografía no4, Hacia una futura reforma de los tributos locales, Madrid 2018.

Merino Jara I., Manzano Silva E., Impuesto sobre bienes inmuebles, en P. Chico De La Cámara, J. Galán Ruiz (Dirs.), Los tributos locales y el régimen fiscal de los ayuntamientos, Pamplona 2014. Requena J.A., Impuesto sobre Actividades Económicas, en P.J. Carrasco Parrilla (Dir.), Derecho tributario local y procedimientos tributarios, Barcelona 2019.

Rodríguez Márquez J., Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en AA.VV., Derecho Tributario Local, Barcelona 2008.

Varona Alabern J.E., Presente y futuro del IIVTNU tras su declaración de inconstitucionalidad, en Revista Tributos Locales, Monografía no4, Hacia una futura reforma de los tributos locales, Madrid 2018.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-23

Jak cytować

Carrasco Parrilla, P. J. . (2020). Los tributos locales en España. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 109–126. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.08