Regulowanie ustroju samorządu terytorialnego a redukcja wydatków publicznych. Uwagi w świetle badań nad polskim ustawodawstwem

Autor

  • prof. dr hab. Paweł Chmielnicki Uczelnia Łazarskiego

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.06

Słowa kluczowe:

samorząd terytorialny, finanse publiczne, proces legislacyjny

Abstrakt

W artykule omówione zostały wybrane inicjatywy legislacyjne dotyczące przekształceń ustrojowych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Wykazano, w jakim zakresie zmiany ustrojowe dotyczące samorządów powszechnych były motywowane redukcją kosztów działania władz publicznych. Przeprowadzona w opracowaniu analiza dowodzi, że kwestia wydatków publicznych wielokrotnie była traktowana przez ustawodawcę bez należytej staranności, a nawet instrumentalnie, do osiągnięcia bieżących celów politycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Błaś A., Boć J., Ustrój administracji publicznej [w:] Ustrój administracji publicznej, red. E.J. Nowacka, Warszawa 2000.

Ceglarz J., 35 mln zł za kilometr polskiej autostrady. Jest nowy raport, Money.pl, https://www.money.pl/gospodarka/35-mln-zl-za-kilometr-polskiej-autostrady-jest-nowy-raport-6430470899893889a.html [dostęp: 1.10.2019].

Filipek J., Prawna regulacja wewnętrznej sfery działania administracji państwowej,„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1979, z. 83.

Filipek J., Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1982, z. 99.

Jaroszyński M., Zimmermann M., Brzeziński W., Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.

Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2000.

Leoński Z., Hauser R., Skoczylas A., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.

Miemiec M., Klasyfikacja norm ustrojowoprawnych administracji państwowej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1985, nr 857, Prawo 143.

Prawo administracyjne, red. M. Stahl, Warszawa 2000.

Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.

Sewastianowicz M., Miasta chcą od rządu zwrotu wydatków na zmiany w oświacie, Prawo.pl, https://www.prawo.pl/oswiata/pozew-zbiorowy-o-koszty-reformy-edukacji,418715.html [dostęp: 1.10.2019].

System prawa administracyjnego, t. 1, red. J. Starościak, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977. Zarys prawa administracyjnego, red. Z. Leoński, Warszawa–Poznań 1985.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-23

Jak cytować

Chmielnicki, P. . (2020). Regulowanie ustroju samorządu terytorialnego a redukcja wydatków publicznych. Uwagi w świetle badań nad polskim ustawodawstwem. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 76–91. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.06