Pozycja prawna komisji skarg, wniosków i petycji

Autor

  • dr hab. Anna Wierzbica Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.04

Słowa kluczowe:

komisja skarg, wniosków i petycji, organ stanowiący, zasady i tryb działania, komisja obligatoryjna, kompetencje przewodniczącego rady (sejmiku), organizowanie pracy rady (sejmiku)

Abstrakt

Mocą art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego wprowadzono obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji. Jest to druga, obok komisji rewizyjnej, obligatoryjna komisja stała powoływana przez organy stanowiące. Krótki okres funkcjonowania tej komisji wykazuje, że przepisy prawa normujące jej funkcjonowanie są nadmiernie lakoniczne. Dotyczy to zwłaszcza zasad i trybu działania tej komisji oraz tego, jak dalekie są uprawnienia komisji w zakresie rozpoznawania w imieniu rady (sejmiku) skarg, wniosków i petycji skierowanych do tych organów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2019.

Gajewski S., Jakubowski A., Ustawa o samorządzie gminnym [w:] Ustawy samorządowe. Komentarz, red. iidem, Warszawa 2018.

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-23

Jak cytować

Wierzbica, A. . (2020). Pozycja prawna komisji skarg, wniosków i petycji. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 52–61. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.04