Raport o stanie gminy (powiatu, województwa)

Autor

  • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.02

Słowa kluczowe:

raport o stanie gminy, raport o stanie powiatu, raport o stanie województwa, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Abstrakt

W 2018 r. wprowadzono nową instytucję – raport o stanie gminy, powiatu, województwa. Przedmiotem raportu ma być podsumowanie działalności organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego. Raport stanowi pewnego rodzaju kompendium wiedzy o działaniach podejmowanych przez wójta, burmistrza czy prezydenta, zarząd powiatu bądź zarząd województwa. Dokument ten powinien zawierać ogólne i zwięzłe informacje na temat działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, a zwłaszcza w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał organu stanowiącego i budżetu obywatelskiego. Przepisy ustaw samorządowych nie przesądzają jednak, jaki zakres przedmiotowy informacji o działalności organu wykonawczego powinien znaleźć się w raporcie. Regulacja ta budzi szereg kontrowersji i wątpliwości.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bokiej-Karciarz M., Karciarz M., Raport o stanie gminy, powiatu, województwa, Warszawa 2019.

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2019.

Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007.

Pilarek-Słabikowska A., Wielopłaszczyznowość konfliktów w samorządzie terytorialnym, praca doktorska napisana pod kierunkiem B. Dolnickiego, obroniona na WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 15 października 2019 r.

Rączka P., Referendum lokalne w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) [w:] Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, red. E. Ura, Rzeszów 2004. Rokicka-Muraszewska K., Komentarz do art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym [w:] Ustawa o samorządzie gminnym, komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Warszawa 2018.

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Witalec W., Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego jako instrument oceny działalności jej organu wykonawczego, „Finanse Komunalne” 2019, nr 9.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-23

Jak cytować

Dolnicki, B. (2020). Raport o stanie gminy (powiatu, województwa). Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), 20–34. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.1.02