Warunki działania w ramach obrony koniecznej z art. 25 § 1 k.k. z 1997 r.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 4 lipca 2018 r., III KK 430/17

Autor

  • dr Paweł Petasz Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.15

Słowa kluczowe:

obrona konieczna, zamiar bezpośredni, dobro chronione prawem, granice obrony koniecznej, bezprawny bezpośredni zamach, kontratyp, koliczność wyłączająca kryminalną bezprawność czynu

Abstrakt

Przedmiotem glosy do wyroku Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 4 lipca 2018 r., III KK 430/17, jest teza sądu dotycząca warunku działania w ramach obrony koniecznej z art. 25 § 1 k.k. z 1997 r. Stanowisko SN zostało w glosie zaakceptowane.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Buchała K., Granice obrony koniecznej, „Palestra” 1974, nr 5.

Daszkiewicz K., Obrona konieczna przed zamachem chuligańskim, „Gazeta Prawnicza” 1972, nr 4. Gardocki L., Granice obrony koniecznej, „Palestra” 1993, nr 7–8.

Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2015.

Gubiński A., Wyłączenie bezprawności czynu, Warszawa 1961.

Hałas R. [w:] Prawo karne, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2009.

Hofmański P., W sprawie nowelizacji przepisów o obronie koniecznej [w:] Z problematyki prawa karnego, red. idem, Białystok 1994.

Kolasiński B., Szczególny wypadek przekroczenia obrony koniecznej (art. 25 § 3), Prok. i Pr. 2000, nr 1.

Konieczny M., Obrona konieczna a udział w bójce, NP 1962, nr 2.

Krukowski A., Obrona konieczna na tle prawa polskiego, Warszawa 1965.

Krukowski A., Węzłowe problemy obrony koniecznej na tle art. 22 nowego kodeksu karnego, „Palestra” 1971, nr 1.

Lachowski J., Art. 25 [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, LEX/el.

Lachowski J., Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej [w:] Kodeks karny. Część ogólna.

Komentarz do artykułów 1–31, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 1, Warszawa 2010.

Marek A., Obrona konieczna w prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa Sądu Najwyższego, Warszawa 1979.

Marek A., Prawo karne, Warszawa 2003.

Mozgawa M. [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. idem, Zakamycze 2006.

Popławski H., Obrona konieczna w bójce, NP 1979, nr 7–8.

Radecki W., Ocena współmierności sposobu obrony i niebezpieczeństwa zamachu obrony koniecznej, NP 1977, nr 6.

Radecki W., Pojęcie obrony koniecznej w świetle prawa i moralności, NP 1976, nr 7–8.

Surkont M., Prawo karne, Sopot 1998.

Szafraniec M., Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym, Kraków 2004. Szczepaniec M., Przekroczenie granic obrony koniecznej motywowane strachem lub wzburzeniem

usprawiedliwionym okolicznościami zamachu, Prok. i Pr. 2000, nr 9.

Szczepaniec M., Uregulowania obrony koniecznej w kodeksie karnym z 1997 r. a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, CzPKiNP 1999, nr 1.

Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2015, s. 264.

Wąsek A. [w:] idem, O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitkowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski,

L. Tyszkiewicz, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002/2003.

Wąsek A., Problematyka kontratypów przy przestępstwach nieumyślnych, „Palestra” 1988, nr 10. Wąsek A., Zaniechanie i obrona konieczna w prawie karnym, Annales UMCS, Lublin 1972, nr 19. Wojciechowski J., Szeroki zakres obrony koniecznej, M. Praw. 1998, nr 6.

Zalewski W., Czy mam prawo się bronić? Kontrowersje wokół obrony koniecznej, „Edukacja Prawnicza” 2004, nr 11.

Zelga A., Odpowiedzialność karna za udział w bójce lub pobiciu, NP 1970, nr 4.

Zoll A., Czynnik psychiczny w obronie koniecznej, NP 1965, nr 12.

Zoll A., Art. 25 [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–52, red. idem, W. Wróbel, LEX/el. Zontek W., Przesłanki podmiotowe obrony koniecznej [w:] red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116, komentarz do art. 25 k.k., Legalis.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Petasz, P. (2020). Warunki działania w ramach obrony koniecznej z art. 25 § 1 k.k. z 1997 r.: Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 4 lipca 2018 r., III KK 430/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 230–240. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.15