„Gdańskie Studia Prawnicze” to czasopismo naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, które ukazuje się począwszy od 1997 roku, stanowiąc przestrzeń dla upowszechniania osiągnięć i wyników badań z zakresu nauk prawnych. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Czasopismo ukazuje się jako kwartalnik. Każdy numer czasopisma poświęcony jest określonej tematyce. Opiekę naukową nad poszczególnymi numerami obejmują naukowcy specjalizujący się w danej tematyce badawczej celem zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego treści publikowanych w czasopiśmie. 

Struktura czasopisma zakłada jego podział na 3 częściartykuły i komentarze, glosy oraz varia (recenzje, noty, sprawozdania itd.).

Według najnowszej ewaluacji MNiSW, za publikację w czasopiśmie „Gdańskie Studia Prawnicze” przyznawane jest 70 punktów.

Czasopismo indeksowane jest w międzynarodowych bazach czasopism:

Czasopismo nie pobiera opłat za publikację tekstów naukowych.

Czasopismo współfinansowane przez: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu pn. „Rozwój czasopism naukowych” (nr rej. projektu: RCN/SP/0355/2021/1).

Więcej informacji o „Gdańskich Studiach Prawniczych” znajdziesz w zakładce „O czasopiśmie”.