1.
Błaszczak Łukasz. Model sądowej kontroli decyzji administracyjnych (na przykładzie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty de lege ferenda. GSP [Internet]. 20 grudzień 2022 [cytowane 25 maj 2024];(5(57)/2022):256-78. Dostępne na: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/7603