1.
Arkuszewska A. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – mediacja i arbitraż w modelu kodeksu postępowania cywilnego. GSP [Internet]. 20 grudzień 2022 [cytowane 30 maj 2023];(5(57)/2022):207-24. Dostępne na: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/7600