1.
Skwarcow MS. Uchylenie wyroku sądu odwoławczego na skutek skargi nadzwyczajnej oskarżyciela publicznego: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2018 r., III KS 19/18. GSP [Internet]. 1 styczeń 2019 [cytowane 21 wrzesień 2023];(1(41)/2019):91-7. Dostępne na: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5296