1.
Rolińska M. Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez wzgląd na zasady współżycia społecznego: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 110/17. GSP [Internet]. 1 styczeń 2019 [cytowane 26 maj 2024];(1(41)/2019):67-75. Dostępne na: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5295