1.
Gruszecki K. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do realizacji tylko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a nie oczywiście już zrealizowanych: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2015 r., II OSK 542/14. GSP [Internet]. 1 styczeń 2019 [cytowane 25 maj 2024];(1(41)/2019):43-5. Dostępne na: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5292