Gajda-Roszczynialska, Katarzyna. „Model Kontroli konstytucyjności Ustaw I możliwość Zawieszenia postępowania Cywilnego Z Uwagi Na toczące Się postępowanie Przed Trybunałem Konstytucyjnym”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 1(58)/2023 (marzec 15, 2023): 226–236. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/8782.