Błaszczak , Łukasz. „Model sądowej Kontroli Decyzji Administracyjnych (na przykładzie Spraw Z Zakresu Ochrony Konkurencji I konsumentów Oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty De Lege Ferenda”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 5(57)/2022 (grudzień 20, 2022): 256–278. Udostępniono maj 25, 2024. https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/7603.