Skwarcow, Marek Skwarcow. „Uchylenie Wyroku sądu odwoławczego Na Skutek Skargi Nadzwyczajnej oskarżyciela Publicznego: Wyrok Sądu Najwyższego Z Dnia 28 Sierpnia 2018 r., III KS 19/18”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 1(41)/2019 (styczeń 1, 2019): 91–97. Udostępniono wrzesień 21, 2023. https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5296.