Gruszecki, Krzysztof. „Przeprowadzenie Oceny oddziaływania Na środowisko W Odniesieniu Do Realizacji Tylko Planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać Na środowisko, a Nie oczywiście Już Zrealizowanych: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 10 Listopada 2015 r., II OSK 542 14”. Gdańskie Studia Prawnicze, no. 1(41)/2019 (styczeń 1, 2019): 43–53. Udostępniono maj 25, 2024. https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5292.