Gajda-Roszczynialska, Katarzyna. „Model Kontroli konstytucyjności Ustaw I możliwość Zawieszenia postępowania Cywilnego Z Uwagi Na toczące Się postępowanie Przed Trybunałem Konstytucyjnym”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(58)/2023, marzec 2023, s. 226-3, doi:10.26881/gsp.2023.1.14.