Olaś, Andrzej. „E Pluribus Unum? O Optymalny Model Procedury Cywilnej W Sprawach Spornych – Uwagi Na Tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 5(57)/2022, grudzień 2022, s. 294-11, doi:10.26881/gsp.2022.s.12.