Błaszczak , Łukasz. „Model sądowej Kontroli Decyzji Administracyjnych (na przykładzie Spraw Z Zakresu Ochrony Konkurencji I konsumentów Oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty De Lege Ferenda”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 5(57)/2022, grudzień 2022, s. 256-78, doi:10.26881/gsp.2022.s.09.