Arkuszewska , A. . „Pozasądowe Metody rozwiązywania sporów – Mediacja I Arbitraż W Modelu Kodeksu postępowania Cywilnego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 5(57)/2022, grudzień 2022, s. 207-24, doi:10.26881/gsp.2022.s.08.