Walasik , Marcin. „Profil I Zakres postępowania Nieprocesowego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 5(57)/2022, grudzień 2022, s. 67-97, doi:10.26881/gsp.2022.s.03.