Konieczna, K. „Aktualności Z działalności Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(53)/2022, marzec 2022, s. 67-77, doi:10.26881/gsp.2022.1.04.