Krzesińska, D. . „Obraza Uczuć Religijnych: Uchwała Sądu Najwyższego Z Dnia 29 Października 2012 r., I KZP 12/12”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(41)/2019, styczeń 2019, s. 117-23, https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5299.