Rolińska, Marika. „ Uchylenie Się Od skutków Prawnych niezłożenia W Terminie oświadczenia O Odrzuceniu Spadku Przez wzgląd Na Zasady współżycia społecznego: Uchwała Sądu Najwyższego Z Dnia 15 Marca 2018 r., III CZP 110 17”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(41)/2019, styczeń 2019, s. 67-75, https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5295.