Gruszecki, Krzysztof. „Przeprowadzenie Oceny oddziaływania Na środowisko W Odniesieniu Do Realizacji Tylko Planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać Na środowisko, a Nie oczywiście Już Zrealizowanych: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 10 Listopada 2015 r., II OSK 542 14”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(41)/2019, styczeń 2019, s. 43-53, https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5292.