[1]
Łukasz . Błaszczak, „Model sądowej kontroli decyzji administracyjnych (na przykładzie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty de lege ferenda”, GSP, nr 5(57)/2022, s. 256–278, grudz. 2022.