[1]
A. . Arkuszewska, „Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – mediacja i arbitraż w modelu kodeksu postępowania cywilnego”, GSP, nr 5(57)/2022, s. 207–224, grudz. 2022.