[1]
D. . Krzesińska, „Obraza uczuć religijnych: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12”, GSP, nr 1(41)/2019, s. 117–123, sty. 2019.