[1]
M. S. Skwarcow, „Uchylenie wyroku sądu odwoławczego na skutek skargi nadzwyczajnej oskarżyciela publicznego: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2018 r., III KS 19/18”, GSP, nr 1(41)/2019, s. 91–97, sty. 2019.