[1]
. M. . Rolińska, „ Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez wzgląd na zasady współżycia społecznego: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 110/17”, GSP, nr 1(41)/2019, s. 67–75, sty. 2019.