Płaziuk, J. (2023) „Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Wpływ COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania», Uniwersytet Śląski w Katowicach – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (sprawozdanie)”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), s. 254–263. Dostępne na: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/8785 (Udostępniono: 18 kwiecień 2024).