Gajda-Roszczynialska, K. (2023) „Model kontroli konstytucyjności ustaw i możliwość zawieszenia postępowania cywilnego z uwagi na toczące się postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), s. 226–236. doi: 10.26881/gsp.2023.1.14.