Błaszczak , Łukasz . (2022) „Model sądowej kontroli decyzji administracyjnych (na przykładzie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowań regulacyjnych). Postulaty de lege ferenda”, Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), s. 256–278. doi: 10.26881/gsp.2022.s.09.