Arkuszewska , A. . (2022) „Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – mediacja i arbitraż w modelu kodeksu postępowania cywilnego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), s. 207–224. doi: 10.26881/gsp.2022.s.08.