Walasik , M. . (2022) „Profil i zakres postępowania nieprocesowego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), s. 67–97. doi: 10.26881/gsp.2022.s.03.