Krzesińska, D. . (2019) „Obraza uczuć religijnych: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(41)/2019), s. 117–123. Dostępne na: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5299 (Udostępniono: 21 wrzesień 2023).