Skwarcow, M. S. (2019) „Uchylenie wyroku sądu odwoławczego na skutek skargi nadzwyczajnej oskarżyciela publicznego: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2018 r., III KS 19/18”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(41)/2019), s. 91–97. Dostępne na: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5296 (Udostępniono: 21 wrzesień 2023).