Rolińska, . M. . (2019) „ Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez wzgląd na zasady współżycia społecznego: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 110/17”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(41)/2019), s. 67–75. Dostępne na: https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5295 (Udostępniono: 26 maj 2024).