Płaziuk, Jakub. 2023. „Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Wpływ COVID-19 Na Wymiar sprawiedliwości. Studium Przypadku I Sugerowane rozwiązania», Uniwersytet Śląski W Katowicach – Uniwersytet Jagielloński W Krakowie (sprawozdanie)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(58)/2023 (marzec):254-63. https://gsp.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/8785.