Gajda-Roszczynialska, Katarzyna. 2023. „Model Kontroli konstytucyjności Ustaw I możliwość Zawieszenia postępowania Cywilnego Z Uwagi Na toczące Się postępowanie Przed Trybunałem Konstytucyjnym”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 1(58)/2023 (marzec):226-36. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.14.